دوران

لطفا صبر کنید ...

مجید یوسفی نوید

شهردار

مجید یوسفی نوید

شهردار

 • پست الکترونیکی : info@sh-nahavand.ir

محمد احمدوند

معاونت اداری

محمد احمدوند

معاونت اداری

 • پست الکترونیکی : info@sh-nahavand.ir

عباس حسنوند

معاونت عمران و شهرسازی

عباس حسنوند

معاونت عمران و شهرسازی

 • پست الکترونیکی : info@sh-nahavand.ir

حسن نصرتی

معاون منابع انسانی

حسن نصرتی

معاون منابع انسانی

 • پست الکترونیکی : info@sh-nahavand.ir

مجید مومیوند

معاون خدمات شهری

مجید مومیوند

معاون خدمات شهری

 • پست الکترونیکی : info@sh-nahavand.ir

محسن سیف

مسئول حراست

محسن سیف

مسئول حراست

 • پست الکترونیکی : info@sh-nahavand.ir

کاوه بحیرایی

مسئول شهرسازی

کاوه بحیرایی

مسئول شهرسازی

 • پست الکترونیکی : info@sh-nahavand.ir

رضا امیری

مسئول مالی

رضا امیری

مسئول مالی

 • پست الکترونیکی : info@sh-nahavand.ir

سید سجاد موسوی زاده

مسئول نوسازی

سید سجاد موسوی زاده

مسئول نوسازی

 • پست الکترونیکی : info@sh-nahavand.ir

علی زرینی

مسئول عمران

علی زرینی

مسئول عمران

 • پست الکترونیکی : info@sh-nahavand.ir

حامد عموعموها

مسئول حقوقی

حامد عموعموها

مسئول حقوقی

 • پست الکترونیکی : info@sh-nahavand.ir

مسلم سوری

مسئول فرهنگی و روابط عمومی

مسلم سوری

مسئول فرهنگی و روابط عمومی

 • پست الکترونیکی : info@sh-nahavand.ir
صفحه1از212.بعدي.برو

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0