اطلاعات شخصي
جنسيت  :
مرد زن
وضعيت تاهل : 
متاهل مجرد
سن : 
تحصيلات : 
شغل : 

عملکرد شهرداری در زمینه آسفالت معابر نسبت به سنوات قبل را چگونه ارزیابی می کنید؟

عملکرد شهرداری در زمینه احداث پارک های محله ای(گوشه،شاطرآباد،بادام و...) و پارک بزرگ صخره ای را چگونه ارزیابی می کنید؟

عملکرد شهرداری در زمینه انجام آبیاری قطره ای در بلوارهای ورزشی ،شهید ترکمان، شهید سلیمانی، شهید حیدری، شاهد و سایر معابرو... را چگونه ارزیابی می کنید؟

عملکرد شهرداری در زمینه نحوه ی اطلاع رسانی برگزاری مناقصات و مزایدات در سامانه ی ستاد و سایت شهرداری را چگونه ارزیابی می کنید؟

عملکرد شهرداری در زمینه راه اندازی سامانه 137 وسایت شهرداری و بارگذاری نقشه ی شهر،مصوبات ، تشویقات، دفترچه عوارض و...جهت سهولت در انجام امور ارباب را چگونه ارزیابی می کنید؟

عملکرد شهرداری در زمینه پروژه های ترافیکی (احداث چراغ راهنمایی ،نصب سرعت گیرها و...)را چگونه ارزیابی می کنید؟

عملکرد شهرداری در زمینه احداث پارک بانوان(بوستان نرگس)،بوستان مشاهیر،احیا قبرآقا و فرهنگ سرای شهدا را چگونه ارزیابی می کنید؟

عملکرد شهرداری در زمینه تعیین و تکلیف شهرک فارابی (بعد از 18سال) و رضی آباد (بعد از12سال) را چگونه ارزیابی می کنید؟

عملکرد شهرداری در زمینه نظافت شهر را چگونه ارزیابی می کنید؟

عملکرد شهرداری در زمینه پراکندگی و توازن پروژه های عمرانی در سطع شهررا چگونه ارزیابی می کنید؟

عملکرد شهرداری در زمینه بازگشایی خیابان ظفری و تخریب املاک خطرزا را چگونه ارزیابی می کنید؟

عملکرد شهرداری در زمینه خدمات رسانی سازمان آتش نشانی (با توجه به اضافه نمودن دو دستگاه ماشین آلات آتش نشانی به ناوگان حمل و نقل) را چگونه ارزیابی می کنید؟

عملکرد شهرداری در زمینه برخی پروژه های عمرانی مانند بازسازی میدان نیروی انتظامی ، رفع مشکلات بام نهاوند(تردد،پارکینگ،آبیاری قطره ای درختان و...)،بازسازی جداول و رفیوژ بلوار استقلال ،پیاده رو سازی در سطح شهر(میدان امام و...) را چگونه ارزیابی می کنید؟

ارسال


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0