خود کفایی در تولید آسفالت

 

picture14.png

آسفالت معابر شهری:

170 هزار متر مربع

 

 

عملیات عمرانی شهرداری

عملیات روکش آسفالت 400 معبر

لوله گذاری  15 معبر

جدول گذاری 300 معبر شهری

بیس ریزی  450 معبر شهری

 

picture15.png

picture16.png

picture17.png

picture18.png

picture19.png

 

زیر سازی و روکش آسفالت

 

•محور دوخواهران بلوار امام حسین (ع)یک کیلومتر

•معبر بیست متری بلوار امام حسین ع به محله شیخ منصور ۶۰۰ متر

•معبر سی متری بلوار امام حسین به بلوار خلیج فارس یک کیلومتر 

•دسترسی کارخانه آسفالت ۸۰۰ متر

•اتصال بلوار ۴۵ متری بلوار خبرنگار به بلوار کربلا ۴۰۰ متر

•احداث کندرو بلوار کربلا ۵۰۰ متر

•احداث خیابان چمران ۵۰۰ متر

•ادامه احداث بلوار استادان ۵۰۰ متر

•ادامه تکمیل مسیرهای دسترسی بام ۴۰۰۰ متر

•احداث کندرو خلیج فارس و ورودی شهرک امیر کبیر ۱۰۰۰ متر

•معبر فرعی محله پای قلعه ۱۰۰۰ متر

 

 

picture22.png

picture24.png

picture25.png


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0