ردیف

نام و نام خانوادگی

  تاریخ صدور حکم

تاریخ انفصال حکم

 

   

 

 

 

 

 

1

 

شریفی

1334

1336

 

2

 

محسن زاده

1336

1341

 

3

 

تاج بخش

1341

1342

 

4

 

شریعتی مقدم

1342

1344

 

5

 

مهری

1344

1345

 

6

 

نوری  

1345

1346

 

7

 

حیدرنیا

1346

1349

 

8

 

قاسمی

1349

1350

 

9

 

جعفر پیدایش  

1350

1351

 

10

 

قضاتی

1351

1353

 

11

 

خسرو نیک روش

1353

1354

 

12

 

غفوریان

1354

1356

 

13

 

نجفی

1356

1358

 

14

 

محمد طالبیان

1358/01/22

1359/07/06

 

15

 

محمد بهنامجو

1362/02/13

1362/12/06

 

16

جواد کماسی

1362/12/07

1364/02/07

 

17

 

محمد صادق فرهادیان

1364/02/22

1366/02/21

 

18

 

محمد رضا حسنی طباطبایی

 

1366/04/07

1367/06/22

 

19

 

مرتضی قهرمانی

1367/08/21

1370/02/08

 

20

 

علی مرادی

1370/03/11

1371/09/20

 

21

 

رضا روستایی

1371/09/10

1374/09/01

 

22

 

محمد کاظم انبیایی

1374/09/22

1375/01/20

 

23

 

غلامرضا عسگری

1375/01/22

1376/10/20

 

24

 

مهدی سلیمانی

1377/02/26

1378/10/08

 

25

 

جمشید سعادتمند

1379/03/16

1382/07/09

 

26

 

برزو سلیمانی

1383/01/08

1386/05/28

 

27

 

مجید درویشی

1386/09/21

1389/07/27

 

28

 

حکمت امیری

1390/01/24

1390/04/11

 

29

 

یارولی سیف

1390/07/04

1391/03/18

 

30

 

نادر اسماعیلی

1391/06/18

1392/09/20

 

31

 

شاهین فرجی فر

1392/09/20

1394/07/29

  32

امیررضا یوسفیان

 

94/12/11

96/05/31

33

محمد حسين پور

 

96/12/14 1400/05/15
34

مجید یوسفی نوید

1400/06/24 تاکنون

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0