شهرداری در نهاوند

>>شهرداري << از واژه هايي است که فرهنگستان ادب فارسي وضع كرده و تشکيلاتي که اکنون     شهرداري نام دارد، در سابق «بلديه» خوانده مي‌شده است .سازمان بلديه از يادگارهاي دوره انقلاب مشروطيت است و از جمله نخستين اموري که بانيان مشروطيت بدان توجه کردند، سروسامان دادن به اداره امور شهرها، تدوين قانون بلدي و تشکيل سازمان بلديه بود که چند سالي طول کشيد تا پايه و زيربناي آن شکل بگيرد. از اين رو، پس از استقرار مشروطيت در دوره اول به تدريج افراد و مؤسساتي براي اداره و تنظيم امور شهري و ولايات تعيين شدند.در بدو تأسیس شهرداری، مقام شهردار از سوی مرکز (تهران) معرفی می شد که با دایرشدن انجمن های ایالتی و ولایتی، شهردار با رأی انجمن شهر نصب و یا عزل می گردید. آغاز فعاليت شهرداري نهاوند را 1308 خورشيدي نوشته‌اند، زيرا در اين سال براي اولين بار رييس بلديه نهاوند به اين سمت برگزيده و مشغول به کار شد.

شهرداری نهاوند پس از انقلاب اسلامی

با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، شهرداری نهاوند یکی از اولین ادارات استان بود که با تغییر نظام سرپرستی و نظارت آن از انجمن شهر به استانداری، در جهت همسویی فعالیت های اداره و ارائه خدمات به شهروندان دچار تحولات عمده و اساسی شد و با حضور نیروهای انقلابی به یک دستگاه خدمت گذار مردم و نظام جمهوری اسلامی بدل گردید و ساختمانی فعلی شهرداری نیز در شهریور ماه 1380 در زمان رهبری آیت العظمی سید علی خامنه ای و ریاست محترم جمهور آقای خاتمی و با همت اعضای اولین دوره شورای اسلامی شهر و شهردار نهاوند با همکاری کارشناسان و پرسنل شهرداری تکمیل و همزمان با تصدی استاندار محترم همدان دکتر جابریان در هفته دولت افتتاح گردید.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0