رئیس سازمان آتش نشانی :سجاد کولیوند 13 سال سابقه 

مدرک تحصیلی:کارشناسی امداد و سوانح

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نهاوند

دارای 2 ایستگاه 

ایستگاه مرکزی داخل شهرداری

ایستگاه شهدا در شهرک شهید حیدری

این سازمان دارای 30پرسنل ، یک مدیر عامل ، 2رئیس ایستگاه ، 10 راننده و 17 مامور می باشد.

تجهیزات این سازمان تشکیل شده از 6خودرو اطفائ حریق ، یک خودرو امداد و نجات و یک خودرو بالابر است .

سالیانه حدود 800ماموریت امداد و نجات و اطفاء حریق دارد

photo7569201169.jpg

 

photo7569160968.jpg6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0