نام و نام خانوادگی : وحید بابازین


سمت:مدیر عامل تاکسیرانی

شرح وظایف سازمان حمل و نقل و ترافيک :

-         تدوين نظام برنامه ريزي و نظارت حمل و نقل و ترافيك شهري و اجراي آن

-         انجام مطالعات و تحقيقات مورد نياز حمل و نقل درون شهري

-         تهيه برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت

-         تدوين سياست ها و خط مشي هاي لازم

-         تلاش برای بهبود امر عبور و مرور در شهر از طریق مطالعه ، برنامه ریزی ، طراحی ، آموزش

-         ارائه پیشنهاد تعداد مورد نیاز ناوگان حمل و نقل عمومی به مراجع ذیصلاح

-         بکارگیری اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اجرای اهداف سازمان .

-         انجام مطالعات مورد نیاز حمل و نقل درون شهری و به هنگام سازی ادواری آنها .


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0