مسؤل عمران: علی زرینی

        مدرك تحصيلي :کارشناسی- مهندس عمران

        شماره تلفن داخلي :113

       شرح وظایف واحد عمران

·         عمران و آبادانی شهر با توجه به طرح هادی و تفضیلی شهر

·         بازگشایی و تعریض خیابانها (شارع عام )

·         عقد قرار داد با پیمانکاران ذیصلاح زیر نظر حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری

·         جدول گذاری رفیوژ های خیابانهای اصلی

·         پیاده رو سازی

·         زیر سازی و آسفالت خیابانهای اصلی

·         شن ریزی و زیرسازی و آسفالت کوچه و معابر شهر بر اساس درخواست مردمی و خودیاری اهالی

·         هدایت آبهای سطحی

·         ایجاد پارکینگهای حاشیه خیابانهای اصلی

·         روکش آسفالت خیابانهای دارای قدمت بالا که نیاز به ترمیم دارند

·         زیر سازی و آسفالت نوارها ی حفاری پس از اتمام عملیات شرکتهای حفار از قبیل آب و برق و گاز و تلفن

·         نظارت بر اجرای عملیات عمرانی بطور کلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0