شنبه, 2 بهمن 1400
  • ساعت : ۹:۳۵:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ 
جمع آوری سد معبر با همكاری راهنمایی و رانندگی

شهردار نهاوند در خصوص سد معبر و رعایت حقوق شهروندی گفت:در زندگی شهری امروزی، شهروندان در تعامل دو سویه با هم هستند و لازمه یک زندگی توام باآرامش در شهر رعایت حقوق یکدیگر است که متأسفانه به دلیل نا آشنایی برخی افراد بدون توجه به رعایت حقوق شهروندی با استفاده نامتعارف از پیاده رو و معابر عمومی این حقوق را نادیده گرفته و باعث برهم زدن نظم شهری می شوند.

مهندس یوسفی نوید در ادامه افزود: مشکل سد معبر و چیدن اجناس مغازه داران در پیاده روها و معابر شهر واقعیتی است که سال هاست ادامه دار شده است و علیرغم توجه ویژه شهرداری ها به این مهم، امروزه پدیده ناهنجار سد معبر یکی از مشکلات اساسی شهرها محسوب می شود چرا که هر روزه افراد بسیاری با استفاده نامتعارف از معابر عمومی مانع از اعمال حق عمومی می شوند و حتی در برخی موارد با حضور اکیپ هایشهرداری ادعای مالکیت اماکن عمومی را می کنند.

وی در ادامه از همکاری این شهرداری و پلیس راهنمای و رانندگی گفت و افزود: شهرداری نهاوند طی عملیات روزانه و به صورت دوره ای با همکاری راهنمای و رانندگی اقدام به جریمه و اعمال قانون خودروهای سد معبر کرده و در صورت بی توجهی به پارکینگ هدایت میشوند، مغازه هایی نیزکه نسبت به رعایت حقوق شهروندی بی تفاوت باشند برخورد قانونی لازم  خواهد شد

مهندس یوسفی نوید در پایان از مغازه دارها و کسبه خواست نسبت به رعایت حقوق شهروندی  همکاری داشته و نسبت به ایمن سازی پیاده روها برای عابرین اقدام نمایند تا با تعامل بتوانیم محیطی آرام برای خانوده ها مهیا سازیم.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.11.0
    V6.0.11.0