Wednesday, September 28, 2022
  • time : 10:44:29
  • Date : Thu Jul 28, 2022
آبیاری قطره ای در بام نهاوند

فضای سبز در بام نهاوند

شهردار نهاوند با اعلام این خبر گفت: حفظ و گسترش فضای سبز به منظور افزایش سرانه فضای سبز و ایجاد زیباییو طراوت  در شهر از اولویت های شهرداری می باشد، در همین راستا برنامه ریزی های لازم به منظور اصلاح فضای سبز و کاشت گیاهان کم آب بر در برنامه قرار گرفت و بلوارها و میادین اصلاح گردید و این روند ادامه دارد

یوسفی نوید در ادامه افزود:با توجه به استفاده صحیح از منابع آبی و مدیریت صحیح مصرف،روش های آبیاری نیاز به تغییر دارد،که سرنازل های های مورد استفاده را با سر نازل های پاششی و آبیاری چمن ها را به صورت بارانی جابجا کردیم که نهایت استفاده را در مصرف آب داشته باشیم

مجید یوسفی نوید در ادامه گفت:بام نهاوند از عمده فضاهای سبز موجود در شهر نهاوند است که با توجه به وجود درختان کهن و فضای سبز نیازمند آبیاری به صورت مداوم می باشد که این کار تا کنون به صورت مداوم صورت نگرفته و با توجه به نیاز این قسمت و  جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های شهر،روش آبیاری قطره ای در حال حاضر بهترین روش برای مدیریت مصرف و آبیاری ها به حساب می آید،که با پیگیری های صورت گرفته فاز اول در بام نهاوند به صورت قطره ای شروع شد که امیدواریم بتوانیم تمام فضای سبز و بام نهاوند را تحت پوشش آبیاری قطره ای قرار دهیم

 

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    6.0.11.0
    V6.0.11.0